Podmienky

Obchodné podmienky medzi stranami prevádzkovateľ a klient/objednávateľ si strany vždy stanovujú individuálne, podľa individuálnej dohody o spolupráci. Na tejto webovej stránke nemožno vytvoriť žiadnu konkrétnu objednávku, preto sú podmienky dohody o spolupráci s klientom riešené vždy samostatne, podľa dohody ústne, alebo zmluvne.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely:

Odoslaním akéhokoľvek formulára na webovej stránke www.inclub.sk udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených vo formulári, a to na účel oslovenia s ponukou produktov a služieb.

Účel spracovania osobných údajov je realizácia marketingových aktivít projektu InClub a zahŕňa zasielanie informácií o novinkách a časovo obmedzených zvýhodnených ponukách v oblasti spoločnosťou poskytovaných služieb.

Zasielané informácie majú obvykle podobu štandardnej elektronickej komunikácie - emailovej správy, alebo priame telefonické kontaktovanie od poverených ľudí v rámci projektu InClub.

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je nadobudnuté v dobe odoslania objednávkového formulára.

Súhlas je udelený na dobu do zániku účelu spracovania osobných údajov.

Osobné údaje nebudú zverejňované bez dodatočného súhlasu popisujúceho presný rozsah a účel ich použitia, nebudú sprístupňované a poskytované tretím stranám (s výnimkou prípadov ustanovených právnymi predpismi).

Ako dotknutá osoba máte právo poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, telefonicky alebo emailom na adresu info@inclub.sk.

Máte právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, žiadať likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil, požadovať opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov ako aj ďalšie práva uvedené v kapitole III. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR).


© 2022 InClub - designed by A WEBY